Ви є тут

Будівництво та цивільна інженерія (Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд)

«Будівництво та цивільна інженерія»

(«Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд»)

Сучасний будівничий – це висококваліфікований фахівець, що володіє як традиційними, так і новітніми технологіями, впровадженими в будівельній індустрії.

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які забезпечують безперебійне електропостачання будівель та споруд, діяльність усіх служб міського господарства, є упродовж усієї історії коледжу справою честі педагогічного колективу. Фахівців за цією спеціальністю коледж готує з 1949 року. Спочатку спеціальність мала назву «Електрообладнання цивільних будівель і комунальних підприємств», згодом – «Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд». А з 2016 року спеціальність отримала нову назву «Будівництво та цивільна інженерія».

Випускники – це спеціалісти в галузі електропостачання житлових масивів та промислових підприємств; будівництва підприємств енергетики та промисловості, монтажу і встановлення збірних конструкцій; обслуговування освітлювальних та силових електроустановок; монтажу та експлуатації трансформаторних підстанцій, ліфтів, ескалаторів, траволаторів та інших вантажопідйомних механізмів.

Опановуючи професію впродовж навчання в коледжі студенти отримують знання з будови та експлуатації трансформаторних підстанцій, розподільчих та поверхових щитів, захисних автоматів та реле, вивчають теоретичні основи електротехніки, промелектроніку, креслення та інженерну графіку, основи автоматики та мікропроцесорної техніки, електричні машини і трансформатори, електричний привід і основи управління, монтаж, експлуатацію та ремонт електромеханічного обладнання, автоматичні пристрої та електропостачання будівель і споруд. Під час навчання студенти набувають навичок роботи з принциповими і функціональними схемами з електропостачання, роботи ліфтів, кондиціювання та вентиляції приміщень, забезпечення умов виробництва будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту виробництва робіт, робочих креслень, вимог нормативних документів з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля і вимог державних стандартів ДБН України, СНіП тощо.

З метою підвищення професійної підготовки спеціалістів та скорочення термінів адаптації на виробництві студенти коледжу проходять виробниче навчання на діючих підприємствах нашого профілю, таких як ПрАТ «ОТІS», який очолював випускник коледжу Пономаренко Михайло Прокопович, ТОВ «Ліфткомсервіс», керівник якого – випускник коледжу Бережний Андрій Петрович, ТОВ «Карат-Ліфткомплект», ТОВ «Майстерліфт», ТОВ «Механічний завод «Сонет»», ТОВ «LМ-ліфт», ПАТ «Трест Київелектромонтаж», ЖЕКи (ЖРЕО), ВАТ АК «Київпроект», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київгаз», КП «Київський метрополітен» – ескалаторна служба та служба електропостачання і багато інших державних та приватних служб міського господарства. Названі підприємства, як правило, стають і першими робочими місцями для випускників коледжу.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ У КОЛЕДЖІ

Дисципліни рівня «молодший спеціаліст»

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

Економічна теорія

Історія України

Культурологія

Основи правознавства

Основи філософських знань

Соціологія

Фізичне виховання

Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

Безпека життєдіяльності

Вища математика

Вступ до спеціальності

Електротехнічні матеріали

Основи екології

Дисципліни загально-професійної підготовки:

Електричні вимірювання

Інженерна та комп’ютерна графіка

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Обчислювальна техніка та програмування

Основи промислової електроніки

Основи технічної механіки

Теоретичні основи електротехніки

Українська мова за професійним спрямуванням

Дисципліни професійної і практичної підготовки:

Автоматичні пристрої інженерного обладнання будівель і споруд

Економіка, організація та планування виробництва

Електричний привод, електрообладнання і основи управління

Електричні машини і трансформатори

Електробезпека

Електропостачання будівель і споруд

Монтаж, експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв будівель і споруд

Основи автоматики і мікропроцесорної техніки

Основи охорони праці

Основи підприємницької та управлінської діяльності

Охорона праці в галузі

Транспортні пристрої будівель і споруд

 

Заняття на виробництві ТЦ Метрополіс на тему "Вивчення устрою та принципу роботи ескалатору"

Заняття на виробництві електродепо "Оболонь"