Ви є тут

Навчально-методична робота

Матеріали конференцій

Атестація педагогічних працівників закладів вищої освіти

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 2020 р.

Звітність за 2020-2021 н.р. (зразок)

Звіт викладача
Звіт голови циклової комісії
Обхідний лист
Звіт керівника навчальної групи

Положення про ККР

Увага!!! КОНФЕРЕНЦІЯ 17 березня 2016 року

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Індивiдуальний план роботи викладача