Ви є тут

Діловодство

Враховуючи необхідність підготовки нової генерації фахівців, які здатні в нових умовах кваліфіковано володіти сучасним діловодством, уміти організувати інформаційне обслуговування управління діяльності підприємств із застосуванням комп’ютерних технологій, забезпечувати зберігання документів, в 2001 коледж розпочав підготовку молоді за спеціальністю «Діловодство».

В основу організації навчання і виховання сучасного діловода покладено формування знань і умінь у володінні офісним обладнанням, обізнаність управлінських процесів,необхідність знань з основ психології, менеджменту, питань розвитку тієї галузі,в якій діє фірма,організація та ін. Усі ці необхідні знання студенти отримують під час вивчення таких спецдисциплін як, «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів», «Лінгвістичні основи документознавства»,«Архівознавство», «Комп’ютерна графіка», «Інформаційні системи управління», « Основи менеджменту і маркетингу», «Основи психології», ін.

Виробничу технологічну практику студенти проходять в виконавчих регіональних органах державного управління, Центральному архіві м. Києва, інституті архівознавства, в Академії муніципального управління.

Фахівці спеціальності «Діловодство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» підготовлені до професійної діяльності на підприємствах в установах і організаціях усіх форм власності на посадах завідувача канцелярії, секретаря-референта, діловода, інспектора контролю за виконанням документів, завідувача архіву, архівіста.