Ви є тут

Комісія автоматизації технологічних процесів та моніторингу навколишнього середовища

 

Голова циклової комісії

Сафіна Ольга Василівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Члени циклової комісії

Алексахіна Олена Григорівна

Спеціаліст вищої категорії

Горащенко Ірина Іванівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Півняк Сергій Степанович

Кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст

Сагайдак Ірина Степанівна

Кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

 

    Комісія, яка сьогодні навчає здобувачів освіти за освітньо- професійними програмами «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та «Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища» спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища, розпочала свою історію в 1964 році.

    У витоків створення комісії стояв викладач спеціальних дисциплін, високосвічена і працьовита людина Росіхін І.Г. Разом з ним викладання дисцилін і підготовку студентів до професійної діяльності вели викладачі Кущ М.М., Олешко М.І., Сергеєв С.І., Сергійчук І.М. та інші, які плідно працювали над створенням бази кабінетів і лабораторій, що забезпечували навчальний процес, який вела комісія. Значний внесок у становлення та розвиток циклової комісії зробив Шаман О.М., який присвятив коледжу 45 років свого трудового життя.

    Сьогодні підготовку фахових молодших бакалаврів здійснює професійний колектив викладачів спецдисциплін : кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії Сагайдак І.С.; кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст Півняк С.С.; викладач вищої категорії, старший викладач Горащенко І.І.; викладач вищої категорії Алєксахіна О.Г. Очолює циклову комісію викладач вищої категорії, старший викладач Сафіна О.В.

  Для підготовки фахових молодших бакалаврів комісія активно використовує новітні технології проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять. Значне місце у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців належить практичному навчанню, яке має у своїй складовій такі види практики: навчальну, технологічну та переддипломну. Логічним завершенням процесу навчання є підготовка і захист дипломних проєктів, яким передують курсові проєкти, збір і узагальнення матеріалів і даних, отримання під час усіх видів практики та співпраці з виробничниками.

    Керівниками дипломних проєктів здобувачів освіти упродовж багатьох років виступають керівники і провідні фахівці ПрАТ«Київводоканал», КП «Київський метрополітен», ТОВ «Укрспецмонтаж», зокрема Азманов В. І., Надточій М. В., Фурса А.М. та інші.