Ви є тут

Комісія автоматизації технологічних процесів та моніторингу навколишнього середовища

     Комісія, яка сьогодні навчає студентів спеціальностей «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» і «Експуатація апаратури контролю навколишнього природнього середовища», розпочала свою історію в 1964 році.

     У витоків створення комісії стояв викладач спеціальних дисциплін, високосвічена і працьовита людина Росіхін І.Г. Разом з ним викладання дисцилін і підготовку студентів до професійної діяльності вели викладачі Кущ М.М., Олешко М.І., Сергеєв С.І., Сергійчук І.М. та інші, які плідно працювали над створенням бази кабінетів і лабораторій, що забезпечували навчальний процес, який вела комісія.

     Перший випуск фахівців цієї спеціальності відбувся в 1968 році. 

  Упродовж усього історичного періоду підготовки спеціалістів з монтажу, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва змінювалася назва та керівники циклової комісії. Значний внесок у становлення та розвиток цієї спеціальності зробив досвідчений викладач, ветеран коледжу Шаман О.М., який присвятив коледжу 45 років свого трудового життя. 

     Тривалий час Остап Мартинович очолював циклову комісію, що мала назву «Автоматизація технологічних процесів».

     З 2007 по 2015 рік головами циклової комісії були Горащенко І.І. — викладач вищої категорії, старший викладач; Андрєєва Л.А. — викладач вищої категорії, викладач-методист. 

   У 2015 році змінюється назва циклової комісії — комісія «Автоматизації технологічних процесів та моніторингу навколишнього середовища»,  яку знову очолює Горащенко І.І.

   Свідченням визнання якості роботи викладачів циклової комісії стало доручення Міністерства освіти і науки України здійснити розробку державних стандартів підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища», за якими сьогодні працюють навчальні заклади країни.

   Викладачі комісії під керівництвом Ірини Іванівни докладають багато зусиль для того, щоб зберегти і примножити традиції підготовки конкурентоспроможних спеціалістів. Багато в чому їм допомагає викладацький спадок Шамана О.М.

     Сьогодні до складу циклової комісії входять:

• Сафіна О.В. — викладач вищої категорії, викладач спец-дисцилін, випускниця коледжу 1995 р.
• Бойко О.В. — викладач ІІ категорії, викладач екології, хімії.
• Наумчук Л.М. — випускниця коледжу 2009 р. (закінчила коледж та одержала диплом з відзнакою), аспірантка НТУУ «КПІ».

   Викладачі циклової комісії — активні учасники формування і розвитку матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій. Творчий доробок з методичної роботи викладачів нараховує бульше десятка навчально-методичних комплексів з дисциплін для підготовки молодших спеціалістів.

    Для підготовки сучасних фахівців комісія активно використовує новітні технології проведення лекційних, практичних, семінарьских і лабораторних занять. Значне місце у формуванні професійних компетенцій  майбутніх фахівців належить практичному навчанню, яке має у своїй складовій такі види практики: навчальну, технологічну та переддипломну. Логічним завершенням процесу навчання є підготовка і захист дипломних проектів, яким передують курсові роботи, збір і узагальнення матеріалів і даних, отримання під час усіх видів практики та співпраці з виробничниками. 

   Керівниками дипломних проектів  студентів  упродовж багатьох років виступають  керівники і провідні фахівці КП «Київводоканал», КП «Київський метрополітен», ТОВ«Укрспецмонтаж», зокрема  Азманов В. І., Надточій М. В. та інші.