Ви є тут

Комісія комп'ютерно-інтегрованих технологій

        В Україні, як і в сучасному світі, існує глобальна проблема комп’ютеризації всіх сфер людського життя. Нові спеціальності галузі комп’ютерної інженерії, упровадження комп’ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок у розвитку сучасного інформаційного світу в цілому.

       Враховуючи цей факт і намагаючись іти на крок попереду в підготовці сучасних фахівців, коледж у 2014 році розпочав навчання студентів за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

     Відкриття спеціальності стало значною подією у житті коледжу. До організації навчального процесу долучилися всі викладачі коледжу, а особливо викладачі створеної комісії. До складу циклової комісії увійшли висококваліфіковані викладачі: викладач І категорії Ленченко О.А., викладачі ІІ категорії Силенок Г.А., Солодка О.В. Очолила циклову комісію викладач вищої категорії, старший викладач Глушко Л.М.

     Викладачі комісії ведуть активну діяльність у сфері нових технологій для підвищення якості викладання, підтримують дружні стосунки з представниками виробництва та інших навчальних закладів. Велику увагу приділяють освоєнню студентів у їхній професійній діяльності, тому постійно відвідують з ними різноманітні технічні виставки, форуми, конференції.

     Основним завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Викладання дисциплін спрямовується на формування знань у галузі теоретичних основ інформатики, умінь і навичок використання прикладних систем, опрацювання економічних даних, сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності.

     Циклова комісія веде підготовку студентів у галузі обчислювальної техніки, навчає створенню, супроводу й експлуатації обчислювальних машин, комплексів. Студенти спеціалізуються на організації й експлуатації персональних ЕОМ і мереж передачі даних, розподілених обчислювальних систем і систем автоматизованого проектування. Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них уміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як й існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби.

     Знання та вміння застосовувати комп’ютерну інженерію в різних сферах міського господарства – це підтвердження справжньої дієвості науково-технічного прогресу, який у вирішальній мірі залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог.