Ви є тут

Комісія комп'ютерно-інтегрованих технологій

 

Голова циклової комісії

Глушко Людмила Михайлівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Члени циклової комісії
Бачек Сергій Юрійович

Казмірчук Ольга Іванівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Кащенко Михайло Володимирович

Спеціаліст другої категорії

Ленченко Олена Анатоліївна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Науменко Павло Володимирович

Сидоренко Тетяна Миколаївна

Спеціаліст

Тимкіна Лариса Леонідівна

Спеціаліст вищої категорії

Лендєл Тарас Іванович

Кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії

Силенок  Ганна Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії

 

        В Україні, як і в сучасному світі, існує глобальна проблема комп’ютеризації всіх сфер людського життя. Нові спеціальності галузі комп’ютерної інженерії, упровадження комп’ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок у розвитку сучасного інформаційного світу в цілому.

       Враховуючи цей факт і намагаючись іти на крок попереду в підготовці сучасних фахівців, коледж у 2014 році розпочав навчання студентів за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

     Відкриття спеціальності стало значною подією у житті коледжу. До організації навчального процесу долучилися всі викладачі коледжу, а особливо викладачі створеної комісії. До складу циклової комісії увійшли висококваліфіковані викладачі: викладач І категорії Ленченко О.А., викладачі ІІ категорії Силенок Г.А., Солодка О.В. Очолила циклову комісію викладач вищої категорії, старший викладач Глушко Л.М.

     Викладачі комісії ведуть активну діяльність у сфері нових технологій для підвищення якості викладання, підтримують дружні стосунки з представниками виробництва та інших навчальних закладів. Велику увагу приділяють освоєнню студентів у їхній професійній діяльності, тому постійно відвідують з ними різноманітні технічні виставки, форуми, конференції.

     Основним завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Викладання дисциплін спрямовується на формування знань у галузі теоретичних основ інформатики, умінь і навичок використання прикладних систем, опрацювання економічних даних, сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності.

     Циклова комісія веде підготовку студентів у галузі обчислювальної техніки, навчає створенню, супроводу й експлуатації обчислювальних машин, комплексів. Студенти спеціалізуються на організації й експлуатації персональних ЕОМ і мереж передачі даних, розподілених обчислювальних систем і систем автоматизованого проектування. Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них уміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як й існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби.

     Знання та вміння застосовувати комп’ютерну інженерію в різних сферах міського господарства – це підтвердження справжньої дієвості науково-технічного прогресу, який у вирішальній мірі залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог.