Ви є тут

Комісія економіко-управлінських та соціальних дисциплін

     У підготовці майбутніх фахівців інженерно-технічного напрямку значне місце відведено соціально-економічним і гуманітарним дисциплінам. Це пов’язано з тим, що гуманітарні знання відіграють провідну роль у соціальній орієнтації в сучасній реальності, у визначенні перспектив науково-технічного прогресу, у виконанні функції керівництва виробничим колективом, формують правильне логічне мислення, сприяють загальнокультурному розвитку молодої людини. Тому до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів входять дисципліни соціально-економічного і гуманітарного циклу.

     Робота з вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу з перших днів існування закладу ведеться під пильним наглядом викладачів предметної, а згодом циклової комісії.

     Комісія гуманітарних дисциплін, яку очолювала Шапа М.П., була серед перших трьох предметних комісій, створених у 1946 році.

     З 1947 року головою комісії було призначено викладача історії Варавву Г.Ф. Упродовж існування навчального закладу назва предметної комісії неодноразово змінювалася: комісія гуманітарних дисциплін, соціально-економічних, суспільних, соціально-гуманітарних. Проте незмінними залишалися завдання, що стояли перед викладачами, а саме: виховання патріотичних засад у студентському середовищі, розширення кругозору студентів, розвиток їх аналітичних можливостей і позитивних людських якостей.

     У різні роки предметну (циклову) комісію очолювали Мєдведєва (Розлач) В.Ф., Олішевський М.А., Кривошея С.Д., Черноморець В.І., Диденко О.І., Закревська Н.А, Вовк П.Л. Сьогодні головою циклової комісії є викладач вищої категорії, юрист за освітою, Дзержинська Т.М.

     У 2012 році коледж розпочав підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Організація обслуговування на транспорті», напрям «Менеджмент». Відповідно, що і склад комісії зазнав певних змін: він став чисельнішим за рахунок викладачів, які викладають економіко-управлінські дисципліни.

     У вересні 2015 року на основі комісії соціально-гуманітарних дисциплін було створено нову випускову циклову комісію менеджменту та економіки, яку очолює викладач І категорії Сарнавська Л.В.

     Циклові комісії соціально-гуманітарних дисциплін і менеджменту та економіки працюють у тісній співпраці, готуючи конкурентоспроможних фахівців, здатних плідно працювати на благо країни.

     У складі комісій працюють однодумці-професіонали, чия освітня діяльність багата на творчі пошуки і здобутки. Серед них – Романова М.І. – директор коледжу, викладач вищої категорії, відмінник освіти України; Федотов А.В. – заступник директора коледжу, викладач-методист, викладач вищої категорії; Пустовойт Л.А. – заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи, викладач вищої категорії; Горкава О.В. – викладач правознавчих дисциплін, методист коледжу; Лісовська Л.В. – викладач психології та етики, практичний психолог коледжу; Кучма О.В. – викладач І категорії; Любченко Л.В. – викладач І категорії; Бєлун Т.М. – викладач-спеціаліст.

     Викладачами комісій розроблено і впроваджено інноваційні методики проведення семінарів, брифінгів, студентських конференцій, ділових ігор.

     Викладацький склад циклової комісії, окрім надання ґрунтовних знань з дисциплін, прищеплює своїм вихованцям високі моральні якості задля того, щоб кожен студент усвідомлював і розвивав у собі загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.

     Самі ж викладачі виступають активними учасниками розвитку і вдосконалення освітнього процесу в коледжі.