Ви є тут

Комісія економіко-управлінських та соціальних дисциплін

 

Голова циклової комісії

Сарнавська Людмила Вікторівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Члени циклової комісії

Дзержинська Тамара Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії

Зайчук Єлизавета Ігорівна

Спеціаліст другої категорії

Кучма Олена Володимирівна

Спеціаліст вищої категорії

Лісовська Лілія Вікторівна

Спеціаліст другої категорії

Любченко Лариса Василівна

Спеціаліст вищої категорії

Островський Валентин Едуардович

Спеціаліст вищої категорії

Самотуга Ольга Анатоліївна

Спеціаліст другої категорії

Тарнавський Артур Миколайович

Спеціаліст другої категорії

Устюгова Жанна Володимирівна

Спеціаліст вищої категорії

Омельченко Ігор Володимирович

Спеціаліст

 

    У підготовці майбутніх фахівців інженерно-технічного напрямку значне місце відведено соціально-економічним і гуманітарним дисциплінам. Це пов’язано з тим, що гуманітарні знання відіграють провідну роль у соціальній орієнтації в сучасній реальності, у визначенні перспектив науково-технічного прогресу, у виконанні функції керівництва виробничим колективом, формують правильне логічне мислення, сприяють загальнокультурному розвитку молодої людини. Упродовж існування навчального закладу назва предметної комісії неодноразово змінювалася: комісія гуманітарних дисциплін, соціально-економічних, суспільних, соціально-гуманітарних. Проте незмінними залишалися завдання, що стояли перед викладачами, а саме: виховання патріотичних засад у студентському середовищі, розширення кругозору студентів, розвиток їх аналітичних можливостей і позитивних людських якостей.      У різні роки предметну (циклову) комісію очолювали Мєдведєва (Розлач) В.Ф., Олішевський М.А., Кривошея С.Д., Черноморець В.І., Диденко О.І., Закревська Н.А, Вовк П.Л., Дзержинська Т.М.

    У 2012 році коледж розпочав підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Організація обслуговування на транспорті», напрям «Менеджмент». Відповідно, що і склад комісії зазнав певних змін: він став чисельнішим за рахунок викладачів, які викладають економіко-управлінські дисципліни. З 2015 року комісію очолює викладач вищої  категорії Сарнавська Л.В.  У складі комісій працюють однодумці-професіонали, чия освітня діяльність багата на творчі пошуки і здобутки.

    Викладачами комісій розроблено і впроваджено інноваційні методики проведення семінарів, брифінгів, студентських конференцій, ділових ігор.

    Викладацький склад циклової комісії, окрім надання ґрунтовних знань з дисциплін, прищеплює своїм вихованцям високі моральні якості задля того, щоб кожен студент усвідомлював і розвивав у собі загальнолюдські та національно- патріотичні цінності.

    Самі ж викладачі виступають активними учасниками розвитку і вдосконалення освітнього процесу в коледжі.