Ви є тут

Комісія документознавчих дисциплін

     У вересні 2001 року сіли за студентські парти Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління ті, хто обрав для себе нову спеціальність – «Діловодство». З того часу навчальний заклад підготував понад 500 молодших спеціалістів – організаторів діловодства, з яких 85 одержали дипломи з відзнакою. Випускники коледжу знайшли себе в різних галузях народного господарства України як помічники керівників установ, організатори служби діловодства, секретарі-референти, працівники кадрової служби, архівних установ, служби зайнятості, іноземних консалтингових фірм, інформаційних агентств тощо.

      У витоків спеціальності були такі викладачі, як Крохмальна О.А., Ковальчук О.М., Кєтова О.В., котрі у різний період часу очолювали циклову комісію документознавчих дисциплін. Глибокий слід у підготовці майбутніх організаторів діловодства залишили висококваліфіковані викладачі Ромащенко І.В., Кобиліна Ю.М., Колотигіна І.А., Пунщикова Н.Г., Хлипавка О.О.

      З 2011 року й дотепер циклову комісію очолює викладач вищої категорії, викладач-методист Галка Л.Ф.

    Сьогодні підготовку фахівців з діловодства здійснює професійний колектив викладачів спецдисциплін з високим творчим потенціалом: Залізняк Т.С., Дехтярчук В.В., Наздратенко М.Л., Капран С.Б., Траневська Л.О., Карнаух Л.П., Кулеш Х.Г., Ракама Л.В., Збронжко Т.Ю.

     Викладачі циклової комісії працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання й інноваційних підходів та виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості, зорієнтованої на національну спадщину та загальнонародні традиції. Студенти під керівництвом викладачів комісії беруть участь і перемагають в олімпіадах, студентських конкурсах, пишуть творчі роботи та здійснюють наукові розвідки, з якими виступають на студентських спецсемінарах, конференціях. Значною подією в коледжі є тиждень циклової комісії документознавчих дисциплін, під час якого можна поринути у світ поезії, помандрувати країнами світу, взяти участь у конкурсі знавців української мови тощо.

      Сьогодні коледж готує організаторів діловодства, які здатні орієнтуватися в найновіших тенденціях розвитку науки, культури, виробничих технологій, у кон’юнктурі ринку. Базами навчальної практики студентів є органи державного управління та місцевого самоврядування, Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві, Центральний архів та інші архіви міста Києва, Академія муніципального управління.

      Час поставив професію діловода в ряд необхідних і актуальних для побудови інформаційного суспільства. Молодь обирає фах організатора діловодства для того, щоб професійно працювати з інформацією та документами. У коледжі майбутні молодші спеціалісти долучаються до великої дружньої родини, у якій домінують знання, доброзичливість та повага. Тут у них стартовий майданчик майбутньої кар’єри, закладати який їм допомагають викладачі циклової комісії документознавчих дисциплін.